Pla Estratègic 2015-2018

Pla Estratègic 2015-2018 de CIPO

Per tal d’avançar cap a la seva visió, CIPO va elaborar l’any 2001 un primer document de planificació estratègica, analitzant on era l’entitat i on volia arribar. Per això, es va analitzar l’entorn i també l’intern de l’organització, definint després les prioritats estratègiques i què fer per assolir-les.

Pla estratègic CIPO

En el nostre Pla Estratègic 2015-2018 manifestem la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS, que són els nostres tres pilars sobre els quals construïm dia a dia, mitjançant el nostre full de ruta, l’assoliment dels nostres objectius operatius i estratègics.

Descarregueu el document · PDF (498 Kb.)