Pla Estratègic 2019-2022

Pla Estratègic 2019-2022 de CIPO

Fruit de la participació i implicació de tot l’equip professional i Consell Rector de CIPO, neix aquest Pla Estratègic de la nostra Entitat per al període 2019-2022.

Nous temps i noves necessitats ens obliguen a ser imaginatius i compromesos, per afrontar els reptes que s’estan plantejant, tant els particulars, del col·lectiu que atenem, com els generals, de la societat a on vivim: entorn canviant, polítiques restrictives d’ajuts públics, envelliment poblacional, crisi de sostenibilitat i medi ambient, digitalització galopant, creixents desigualtats, immigració, nous col·lectius en risc d’exclusió, etc.

Aquest nou Pla Estratègic 2019-2022 recull la nostra voluntat de millora i
transformació, tal vegada ambicioses però necessàries, per assolir els nostres
objectius.