Pla Estratègic 2023-2026

PLA ESTRATÈGIC 2023-2026

Fruit de la participació i implicació de tot l’equip professional i el Consell Rector de CIPO, neix aquest Pla Estratègic de la nostra entitat per al període 2023-2026.

El Pla presenta diferents eixos estratègics on s’agrupen els objectius específics que l’entitat vol aconseguir fins al 2026, sempre amb una premissa clara: continuar oferint oportunitats laborals i millorar la qualitat de vida del col·lectiu amb el qual treballem.

Les fites marcades al Pla sorgeixen d’una anàlisi de les necessitats detectades, com ara fer front a l’envelliment de les persones ateses, a l’infrafinançament del sector o a la digitalització, i del context i la situació socioeconòmica que envolta l’entitat, la qual també ha motivat l’actualització de la missió, la visió i els valors de CIPO.

Descarregueu el document PDF: Pla Estratègic 2023-2026