Condicions de Compra

Les presents Condicions de Venda s’apliquen al videojoc CipoActivity per part de CIPO sccl i regulen, d’acord amb la legislació espanyola, els drets, responsabilitats i condicions de la compravenda, tant per la part venedora com per als consumidors.

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans de cursar la seva comanda a CIPO SCCL. En cursar la seva comanda a CIPO SCCL, vostè accepta quedar vinculat per les presents condicions.

 1. El nostre contracte

Quan vostè realitzi la seva compra, li enviarem un missatge confirmant la recepció de la seva comanda i el codi de descàrrega un cop realitzat el pagament.

Accepta rebre factures de les seves compres electrònicament. Les factures electròniques seran facilitades en format PDF.

 1. Dret de desistiment
 • Per tractar-se d’un producte de contingut digital lliurat sense un suport material, si vostè hagués consentit l’execució en el moment del lliurament ja no resulta possible el seu desistiment des d’aquest moment.

L’execució i descàrrega del programari suposarà la pèrdua del dret de desistiment.

 1. Preus i disponibilitat

Tots els preus inclouen els impostos legalment aplicables (l’IVA). Es detallarà en la factura i en el procés de compra el percentatge i imports aplicables.

Quan processem la seva comanda, l’informarem el més aviat possible per correu electrònic o telèfon si hi hagués algun problema de disponibilitat.

 1. Informació del producte

CIPOActivity és un videojoc que utilitza la tecnologia Extreme Motion SDK. Extreme Motion és un motor de captura de moviment que extreu la posició 3D d’usuari que està situat davant de la càmera en cada fotograma i crea un model 3D en viu de l’usuari en temps real. A continuació s’analitza aquest model i els gestos s’extreuen d’acord amb el posicionament i / o trajectòries esquelet. Això, permet jugar sense comandaments, simplement utilitzant el moviment del propi cos.

CIPOActivity està especialment pensat perquè juguin a persones amb discapacitat intel·lectual:

 • Instruccions senzilles i comprensibles, amb àudio i suport visual.
 • Ritme d’esdeveniments més lent que en un videojoc convencional per tal que els estímuls no siguin tan ràpids i el jugador pugui reaccionar amb més facilitat.
 • Llindars de detecció del moviment ajustats a la major sensibilitat possible.
 • Missatges de feedback sempre positius i motivadors.
 1. La nostra responsabilitat

CIPO sccl. no és responsable de (i) qualsevol pèrdua que no sigui atribuïble a incompliment per part seva, (ii) pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessaris incorregudes), o de (iii) qualsevol pèrdua indirecta o de caràcter conseqüencial que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

La legislació d’alguns països pot no permetre alguna part o la totalitat dels límits de responsabilitat previstos anteriorment. En cas de què aquesta li fos d’aplicació, alguna part o la totalitat d’aquests límits podrien no ser-li aplicables. Així mateix aquesta legislació pogués conferir drets addicionals als aquí previstos.

Res del que disposen les presents condicions limita o exclou la nostra responsabilitat en cas de falsedat, ni per mort o danys personals atribuïbles a la nostra negligència o frau.

Així mateix CIPO sccl.es no serà responsable de cap demora o incompliment de les seves obligacions derivades de les presents condicions si aquesta demora o incompliment fos atribuïble a circumstàncies alienes al nostre control raonable. Aquesta disposició no afecta al seu dret a rebre el producte en un termini raonable. Si la demora tingués lloc amb caràcter anterior a la remissió del producte, CIPO sccl.es no li cobrarà cap import per aquest producte fins que el mateix li fos remès, podent vostè cancel·lar la comanda en qualsevol moment previ a aquesta expedició.

Els termes i condicions de la garantia que CIPO sccl.es ofereix sobre els seus productes varien en funció de la persona que realitza la compra: un “consumidor” o bé una altra persona que “actuï amb fins que entren en el marc de la seva activitat professional” , de conformitat amb el que disposa la Directiva 1999/44 / CE del Parlament Europeu i del Consell.

Si adquireix el producte en la seva condició de “consumidor”, vostè té dret a la garantia de conformitat que preveu la legislació segons la qual el bé lliurat ha de ser conforme al contracte, i a la qual legalment està obligat el venedor (Garantia Legal).

 1. Llei i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis espanyoles, i especialment per la llei 3/2014 de Defensa dels consumidors i usuaris.

Ambdues parts acorden sotmetre’ns a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals de Barcelona (Espanya), el que significa que vostè pot reclamar els seus drets com a consumidor en relació amb les presents Condicions de Venda tant a Espanya com en el seu Estat Membre de residència de la Unió Europea.

La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució alternativa de conflictes, a la qual pot accedir des d’aquí: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Si voleu comunicar-nos qualsevol assumpte, si us plau contacteu-nos.

 1. Modificació de les condicions de venda

Reservat el dret a realitzar canvis al nostre lloc web, a les nostres polítiques i els nostres termes i condicions, incloent a les presents Condicions de Venda, en qualsevol moment. Vostè quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i Condicions de Venda en vigor en el moment que es fa la comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi a aquests termes i condicions, polítiques oa les presents Condicions de Venda (en aquest cas, aquests canvis podrien ser aplicables a qualsevol comandes que hagués realitzat anteriorment). Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

 1. Renúncia

En cas d’incompliment per part seva de les presents Condicions de Venda, i tot i que CIPO SCCL pogués no exercitar qualsevol dret al seu abast en aquell moment, CIPO SCCL podrà fer ús d’aquests drets i accions en qualsevol altra ocasió en què vostè pogués incomplir les presents Condicions de Venda.

 1. Menors d’edat

No venem productes a menors d’edat. Els productes per a nens que venem han de ser comprats per adults. Els menors de 18 anys només podran utilitzar CIPO sccl.es sota la supervisió d’un pare / mare o un tutor.

 1. Les nostres dades

Les nostres dades de contacte són les següents:

CIPO, S.C.C.L.
Carrer Himàlaia 41-59
08207 Sabadell, Barcelona, Espanya
(+34) 937.233.599
Correu electrònic: cipo@cipo.cat