La nostra història

Qui som

CIPO, S.C.C.L. neix l’any 1968 a partir de la iniciativa i de l’esforç d’un grup de pares i mares de joves amb discapacitat intel•lectual de Sabadell, com una alternativa normalitzada a l’acabament de l’etapa escolar dels seus fills i filles. Aquest grup de pares i mares, com ja havien fet durant l’etapa escolar (creant el que aleshores s’anomenaven “escoles especials”), posen en marxa un taller perquè aquestes persones puguin accedir al món laboral.

L’activitat inicial del taller es basa en el manipulat de productes tèxtils, bàsicament, d’acord amb el tipus d’indústria existent a Sabadell en aquella època. Posteriorment, es posa en funcionament una bugaderia industrial que es converteix en l’activitat bàsica del taller, quedant l’activitat del manipulat de productes com a complementària, i destinada a les persones amb discapacitat amb menys habilitats i capacitat productiva.

L’any 1991 es crea l’empresa CIPO-FLISA, amb la participació de CIPO, que aporta l’activitat de la bugaderia, amb els seus clients i treballadors, i la participació de FLISA, empresa recolzada per l’entramat empresarial de la ONCE. Aquest fet suposa la pèrdua de l’activitat més productiva de CIPO, i la necessitat de replantejar l’activitat del taller.

A partir d’aquí, l’activitat productiva s’ orienta cap el sector de serveis, creant-se els departaments de jardineria i neteja i mantenint l’activitat del manipulat de productes. Amb el pas dels anys, aquestes activitats es van consolidant fins arribar al moment actual, en el què la base de l’activitat productiva de CIPO és l’activitat de medi natural i jardineria, juntament amb altres activitats relacionades amb el medi ambient, el reciclatge i la sostenibilitat. Avui, CIPO compta amb els següents serveis:

Els nostres serveis

Serveis de Medi Natural i Jardineria
Disseny, construcció i manteniment de jardins (serveis de Jardineria). Treballs forestals i manteniment d’espais naturals (serveis de Medi Natural).
Més info (spanish)…
Serveis Generals
Bugaderia (serveis de bugaderia), destrucció de documents i neteja professional i de qualitat (serveis de Neteja).
Més info (spanish)…
Serveis Industrials
Manipulats industrials (serveis de manipulats industrials): encapsats, embossats, etiquetatges, etc; soldadures per ultrasons i termoenvasats: retràctil, skin i blisters.
Més info (spanish)…
Centre Ocupacional
Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció de persones amb discapacitat intel·lectual.
Més info (spanish)…
Servei d'Acolliment Residencial
Gestionem 2 llars-residència de Sabadell on hi viuen persones amb discapacitat intel·lectual.
Més info (spanish)…
Serveis de Formació
Formació ocupacional: fem cursos adreçats a persones amb certificat de discapacitat intel·lectual i no ocupades.
Més info (spanish)…

I des de l’ any 2011 també es compta amb el Servei d’Atenció a les Famílies.

Aquesta diversificació de l’activitat productiva ha permès CIPO superar moments difícils del mercat. També ha permès la complicitat de les administracions locals en la mesura que CIPO s’ha presentat i ha guanyat concursos de diferents ajuntaments, tant de Sabadell com de la província de Barcelona.

De cara al present i el futur, i conscients de la crisi econòmica que es pateix a nivell general i, particularment als Centres Especials de Treball, CIPO es manté ben posicionada per mantenir i incrementar la seva activitat productiva, fruit de la seva competitivitat, del nom i el reconeixement aconseguit pel seu bon fer i per la implicació amb el teixit social i empresarial de Sabadell i de la seva comarca.

El Pla Estratègic 2015-2018 defineix la missió, visió i valors de CIPO

CIPO, S.C.C.L. és una empresa social sense afany de lucre que, des de 1968, treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies, generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de cada persona.

La Missió

CIPO és una empresa social sense afany de lucre que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies, generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de cada persona, des de dues dimensions clau:

  • des de la integració sociolaboral (formació ocupacional, treball, etc)
  • i amb altres suports que afavoreixin una atenció integral a les seves necessitats

Per això, des d’un compromís ètic i de responsabilitat social, treballa en la generació de xarxes i marcs de cooperació amb altres entitats, institucions i empreses.

La Visió

CIPO vol ser una entitat de referència en la transformació del seu entorn, avançant cap a una societat inclusiva, accessible i respectuosa amb la diversitat, en la qual totes les persones puguin gaudir de la màxima autonomia personal possible i ser protagonistes del seu propi projecte de vida.

Així mateix, articularà i oferirà un conjunt de serveis, suports i recursos, tant de l’àmbit social com laboral, per impulsar la màxima satisfacció en qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies.

Els Valors

CIPO formula els següents set valors o principis com a criteris bàsics per a la seva estructuració i desplegament:

  1. Reivindicació dels drets de les persones amb discapacitat. El respecte a la dignitat inherent de cada persona, autonomia individual, sensibilització i inclusió plenes a la societat, el respecte per la diferència, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, l’accessibilitat a l’entorn (físic, econòmic, cultural, salut, educació, informació i comunicacions)
  2. Transparència i rendició de comptes. CIPO porta a terme la seva gestió i els seus comptes amb plena transparència, reportant i informant de manera periòdica als seus grups d’interès interns i externs.
  3. Competitivitat. CIPO entén la competitivitat des d’una oferta de qualitat de producte amb un valor social afegit i una atenció acurada i propera amb tots els seus clients.
  4. Qualitat i millora contínua. CIPO treballa des de la promoció i desenvolupament de les capacitats i competències de totes les persones, des de la millora contínua en totes les dimensions organitzatives i la màxima qualitat en tots els seus processos.
  5. Desenvolupament sostenible. CIPO desenvolupa el conjunt de les seves activitats de forma sostenible, des de les quatre dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmic, mediambiental i d’innovació i talent.
  6. Innovació i excel·lència. Des de CIPO es promou la innovació social com un atribut de la pròpia organització, orientada a la generació del màxim valor per a totes les persones i els grups d’interès, des d’una gestió excel·lent i de qualitat total.
  7. Confiança i suport mutu. Totes les persones que formen part de CIPO s’ajudaran i es recolzaran per aconseguir un espai de treball òptim i millorar la qualitat de vida de totes les persones, des de la confiança i el respecte.

Coontacta amb nosaltres

Informació de contacte

Per contactar amb nosaltres ho podeu fer a través de:
Carrer Himàlaia, 41-59 · 08207 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 93 723 35 99
Fax. (+34) 93 723 44 37

I a les xarxes socials...

He llegit i accepto   l'Avís Legal i la Política de Privadesa