CIPO guanya el contracte de manteniment d’espais verds del Sector 2

CIPO guanya el contracte de manteniment d’espais verds del Sector 2

El Servei de Jardineria del Centre Especial de Treball de CIPO s’encarregarà, durant els pròxims quatre anys, del manteniment i conservació dels espais verds del Sector 2 de la ciutat de Sabadell. La licitació de l’Ajuntament de Sabadell inclou el manteniment i conservació d’una superfície total de 580.376 m², en la qual hi ha parcs, places, parterres, jardins, vials, talussos, zones esportives i centres educatius.

CIPO destinarà setze jardiners/es a aquest servei de manteniment de superfícies d’herbàcies, de plantacions, de jardineres, de xarxes de reg i drenatge, de superfícies de sauló i d’altres elements, així com al control fitosanitari. Els treballs es realitzaran en gairebé una vuitantena d’espais verds com ara el parc Taulí, el parc del Nord, el parc de Can Gambús, el camp de futbol de Torre Romeu, el CEIP Agnès Armengol, el bosc de Ca n’Oriac, el bosc de La Concòrdia, diverses pistes de petanca, el parc de la Romeua, l’aparcament del Cementiri Vell o la plaça Cristóbal Ramos.

A més del personal i de les eines necessàries per realitzar les tasques descrites al contracte, CIPO ha adequat la flota de vehicles destinada a aquest servei per tal de complir els requisits que l’Ajuntament de Sabadell estableix en quant a nivells de NO2, PM i CO2. Per això, s’ha adquirit dues noves furgonetes de gas natural comprimit (GNC).

Fa més d’una dècada que CIPO és l’empresa adjudicatària d’aquest contracte, el qual l’Ajuntament de Sabadell reserva a centres especials de treball, amb l’objectiu de fomentar la inserció sociolaboral de persones i col·lectius amb més dificultats. “Les administracions locals,  amb la signatura d’acords amb centres especials de treball com CIPO, poden contribuir a facilitar l’accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. Amb l’adjudicació d’aquest contracte, l’Ajuntament de Sabadell mostra, una vegada més, el seu compromís en la lluita per la igualtat d’oportunitats laborals d’aquest col·lectiu”, explica Xavier Martínez, director de CIPO.

La inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual encara és un gran repte a assolir. Aquest tipus de contractació no només és obligatòria, ja que la Llei 9/2017 de contractes del sector públic fixa un percentatge que hi han de destinar les administracions, sinó que incideix en la necessitat d’impulsar una societat més justa i integradora.

No s'ha publicat cap comentari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *