Servei de Formació interna

Apostem per la formació!

Servei de Formació interna

Una de les apostes més fermes de CIPO és potenciar l’accés a la formació i a les noves tecnologies per a tot el seu capital humà, ja que es considera la formació contínua com un valor afegit, tant per a l’entitat com per als treballadors i les treballadores que la conformen.

Degut a que CIPO s’ha d’adaptar als múltiples canvis que l’envolten, la formació és el camí que, sense dubte, ha de seguir per ser flexible i aconseguir la eficàcia dels seus recursos humans, maximitzar la productivitat i donar un servei de màxima qualitat.

Formació ocupacional
Durants els anys 2005 a 2012, CIPO ha estat Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la impartició de cursos de formació ocupacional adreçats a persones amb certificat de discapacitat psíquica i no ocupades, demandants d’ocupació.
Actualment CIPO no ofereix aquest servei.

Ets treballador de CIPO i tens algun dubte?

Truqueu-nos al 93 723 35 99, envieu-nos un correu electrònic o ompliu el formulari d’aquesta pàgina.

Responsable: Anna Martínez · cipopsicolegcet@cipo.cat

He llegit i accepto l'avís legal

Pla Anual de Formació

A finals d’any, a CIPO es realitza una exhaustiva anàlisi per detectar les necessitats formatives del personal de cada departament, la qual servirà per elaborar el Programa Anual de Formació (PAF). En el PAF s’hi inclouen totes les accions formatives que es volen prioritzar però és un document viu i modificable en funció de les necessitats que vagin sorgint al llarg de l’any.

Els principals objectius del Pla Anual de Formació són, d’una banda, promocionar-se en l’àmbit personal i laboral i d’altra banda, aprendre sempre per garantir un millor servei a les persones i a les empreses.

Servei de Formació Contínua

Formació realitzada:

Durant el primer trimestre de 2017 hem realitzat els cursos següents:

  • Les millors estratègies de màrqueting per a CET
  • Sexoafectivitat en persones amb DID
  • Percussió
  • Operador de carretons elevadors
  • Manteniment de maquinària de jardineria
  • Higiene alimentària
  • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg
  • Curs de mindfulness

Formació prevista:

Durant el proper trimestre es realitzaran els següents cursos:

  • Serveis centrats en la persona (Centre Especial de Treball)
  • Photoshop