Qui Som

La nostra història

Qui som

CIPO, S.C.C.L. neix l’any 1968 a partir de la iniciativa i de l’esforç d’un grup de pares i mares de joves amb discapacitat intel•lectual de Sabadell, com una alternativa normalitzada a l’acabament de l’etapa escolar dels seus fills i filles. Aquest grup de pares i mares, com ja havien fet durant l’etapa escolar (creant el que aleshores s’anomenaven “escoles especials”), posen en marxa un taller perquè aquestes persones puguin accedir al món laboral.

L’activitat inicial del taller es basa en el manipulat de productes tèxtils, bàsicament, d’acord amb el tipus d’indústria existent a Sabadell en aquella època. Posteriorment, es posa en funcionament una bugaderia industrial que es converteix en l’activitat bàsica del taller, quedant l’activitat del manipulat de productes com a complementària, i destinada a les persones amb discapacitat amb menys habilitats i capacitat productiva.

L’any 1991 es crea l’empresa CIPO-FLISA, amb la participació de CIPO, que aporta l’activitat de la bugaderia, amb els seus clients i treballadors, i la participació de FLISA, empresa recolzada per l’entramat empresarial de la ONCE. Aquest fet suposa la pèrdua de l’activitat més productiva de CIPO, i la necessitat de replantejar l’activitat del taller.

A partir d’aquí, l’activitat productiva s’ orienta cap el sector de serveis, creant-se els departaments de jardineria i neteja i mantenint l’activitat del manipulat de productes. Amb el pas dels anys, aquestes activitats es van consolidant fins arribar al moment actual, en el què la base de l’activitat productiva de CIPO és l’activitat de medi natural i jardineria, juntament amb altres activitats relacionades amb el medi ambient, el reciclatge i la sostenibilitat. Avui, CIPO compta amb els següents serveis:

Serveis de Medi Natural i Jardineria
Disseny, construcció i manteniment de jardins (serveis de Jardineria). Treballs forestals i manteniment d’espais naturals (serveis de Medi Natural). Més info…
Serveis Generals
Bugaderia (serveis de bugaderia), destrucció de documents i neteja professional i de qualitat (serveis de Neteja). Més info…
Serveis Industrials
Manipulats industrials (serveis de manipulats industrials): encapsats, embossats, etiquetatges, etc; soldadures per ultrasons i termoenvasats: retràctil, skin i blisters. Més info…
Centre Ocupacional
Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció de persones amb discapacitat intel·lectual. Més info…
Servei d'Acolliment Residencial
Gestionem 2 llars-residència de Sabadell on hi viuen persones amb discapacitat intel·lectual. Més info…
Serveis de Formació
Formació ocupacional: fem cursos adreçats a persones amb certificat de discapacitat intel·lectual i no ocupades. Més info…
Servei d’Atenció a les Famílies
Des de l’Àrea de Treball Social de CIPO, vetllem pel benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual vinculades a l’entitat i les seves famílies. Més info…

Aquesta diversificació de l’activitat productiva ha permès CIPO superar moments difícils del mercat. També ha permès la complicitat de les administracions locals en la mesura que CIPO s’ha presentat i ha guanyat concursos de diferents ajuntaments, tant de Sabadell com de la província de Barcelona.

De cara al present i el futur, i conscients de la crisi econòmica que es pateix a nivell general i, particularment als Centres Especials de Treball, CIPO es manté ben posicionada per mantenir i incrementar la seva activitat productiva, fruit de la seva competitivitat, del nom i el reconeixement aconseguit pel seu bon fer i per la implicació amb el teixit social i empresarial de Sabadell i de la seva comarca.